Архимед – 5 клас – ТЕМА 1: ДЕЛИМОСТ

39.00 лв.

Достъп – 31 дни

Съдържание на уроците:

Тема 1: ДЕЛИМОСТ – учебник

Урок 6 – Деление с остатък – стр. 18

Урок 7 – Кратно и делител на естествено число – стр. 20

Урок 8 – Делимост на сбор – стр. 22

Урок 9 – Делимост на произведение – стр. 24

Урок 10 – Признаци за делимост на 2 и на 5 – стр. 26

Урок 11 – Признак за делимост на 3 – стр. 28

Урок 12 – Прости и съставни числа – стр. 30

Урок 13 – Представяне на естествени числа като произведение от прости множители – стр. 32

Урок 14 – Общ делител (OD) и най-голям общ делител (HOD). Намиране на HOD на естествени числа – стр. 34

Урок 15 – Общо кратно (OK) и най-малко общо кратно (HOK) на естествени числа – стр. 36

Урок 16 – Намиране на най-малко общо кратно (HOK) на естествени числа. Упражнение – стр. 38

Урок 19 и Урок 20 – Общи задачи върху темата „Делимост“ – стр. 44

Урок 21 – Примерни тестове върху темата „Делимост” – стр. 45

Тема 1: ДЕЛИМОСТ – учебна тетрадка

Урок 6 – Деление с остатък – стр. 10

Урок 7 – Кратно и делител на естествено число – стр. 11

Урок 8 – Делимост на сбор – стр. 12

Урок 9 – Делимост на произведение – стр. 13

Урок 10 – Признаци за делимост на 2 и на 5 – стр. 14

Урок 11 – Признак за делимост на 3 – стр. 15

Урок 12 – Прости и съставни числа – стр. 16

Урок 13 – Представяне на естествени числа като произведение от прости множители – стр. 17

Урок 14 – Общ делител (OD) и най-голям общ делител (HOD). Намиране на HOD на естествени числа – стр. 18

Урок 15 – Общо кратно (OK) и най-малко общо кратно (HOK) на естествени числа – стр. 19

Урок 16 – Намиране на най-малко общо кратно (HOK) на естествени числа. Упражнение – стр. 20

Урок 17 – Обобщение на темата „Делимост” – стр. 21

Урок 18 – Обобщение на темата „Делимост” – стр. 22

Урок 19 – Общи задачи върху темата „Делимост“ – стр. 23

Урок 20 – Общи задачи върху темата „Делимост“ – стр. 24

Урок 21 – Примерен тест върху темата „Делимост” – стр. 25

Контролна работа върху темата „Делимост“ – стр. 26

Архимед – 5 клас – ТЕМА 1: ДЕЛИМОСТ

39.00 лв.

Категория:

Моля, уважавайте авторството!