Обикновени дроби

4.90 лв.

Обикновени дроби, Намиране на липсващ знаменател, Намиране на липсващ числител, Еквивалентни дроби, Сравняване на дроби, Намиране на липсващи дроби по числова линия, Събиране на смесени числа с еднакъв знаменател, Допълване на обикновена дроб до цяло, Събиране на обикновени дроби с еднакъв знаменател, Изваждане на обикновени дроби с еднакъв знаменател, Текстови задачи със събиране и изваждане на обикновени дроби с еднакъв знаменател, Превръщане на обикновени дроби в десетични дроби.

Общо: 27 страници

Съдържа отговори

Обикновени дроби

4.90 лв.

Категории: ,

Моля, уважавайте авторството!